Židovský hřbitov ve Velharticích

Židovský hřbitov leží jihozápadně od obce Velhartice. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Založen byl až roku 1858 a dodnes se zde zachovalo necelých 60 náhrobků. Za vstupem na hřbitov stojí dva pilíře zaniklé márnice, hroby se nacházejí pouze v zadní, západní části areálu s nejmladším z roku 1934. Nachází se zde také památník se jmény místních židovských obětí nacistické okupace.

Areál se zamyká a klíč lze vypůjčit na místním hradě.