Současnost

Po mnohaletém úsilí byly postupně zpřístupněny pro veřejnost jednotlivé partie hradních staveb i zámku s netradičně pojatými instalacemi. Návštěvník se může dle své volby věnovat středověku v prohlídkovém okruhu hradním, či se nechat pozvat do atmosféry života šlechtické rodiny v době pozdní renesance v okruhu zámeckém.

  Od roku 2009 je také zpřístupněn nový prohlídkový okruh vně hradního areálu. Jedná se o volnou prohlídku souboru staveb lidové architektury – skanzenu. Všechny prohlídkové okruhy jsou podrobněji popsány v sekci Prohlídkové okruhy.

 Nad rámec běžného turistického provozu nabízíme také možnost uspořádání svatebního obřadu, pronájmu areálu či prostor pro společenské akce, filmové natáčení, prezentace, team-building apod. Více o těchto a dalších možnostech se dozvíte v sekci Svatby a pronájmy prostor.

 Naše běžná nabídka je každoročně zpestřena různorodými výstavami situovanými převážně do objektu bývalého pivovaru, či kulturními akcemi z nichž se již mnohé staly tradicí. Aktuální kulturní program můžete nalézt v sekci Akce a novinky.

 Celý malebný areál tohoto hradu se stává stále více předmětem obdivu četných návštěvníků domácích i zahraničních, jak si to originalita hradu, jeho historie i krása půvabného okolí právem zaslouží.

Vlídně vás přijmou jeho staleté zdi do své náruče, kde můžete v zamyšlení spočinout, odstupujíc od starostí , které přináší každý den našeho žití. A možná vás osloví nejen pomíjivost všeho lidského pachtění, ale i uvědomění si rozměrů věčnosti vetkaného i do času tohoto dnešního dne.