Hrad Velhartice v zimě

Hrad Velhartice nespí ani v zimním období. Nejen, že se intenzivně připravuje na svou roli nový kastelán, ale je třeba zajišťovat i standartní aktivity, jako údržbové a konzervační práce na návštěvnických trasách, mobiliáři, údržba techniky, práce v lesoparku (hlavně těch ty zásahy, které je nutné realizovat ve vegetačním klidu), i zvládnutí administrativních restů z dob návštěvnického provozu, příprava nové sezony, programů, propagace, smluv, zajišťování personálu na hlavní sezonu atp.