Zimní čas na hradě Velhartice

Zimní čas znamená pro hrad Velhartice vedle standartních zimních aktivit, jako jsou údržbové a konzervační práce na návštěvnických trasách, mobiliáři, údržbě techniky, práci v lesoparku (hlavně těch zásadních zásahů, které je nutné realizovat ve vegetačním klidu), i zvládnutí administrativních restů z dob návštěvnického provozu, přípravě nové sezony, programů, propagace, smluv, zajišťování personálu na hlavní sezonu atp.

Vedle tohoto všeho pracujeme letos velmi intenzivně na rekonstrukci celého hospodářského zázemí naší památky, tedy objektu č.p.3. Protože je to náročná akce , která znamená zcela zásadní zásahy do tohoto hodnotného objektu, který byl už žel ve stavu, kdy šel pro naše potřeby využívat velmi limitovaně, je realizována dodavatelsky. Nicméně i pro samotné pracovníky hradu tato akce přináší celou řadu prací a potřeb, které je třeba zvládnout, aby vše běželo tak, jak má. Po opravách a úpravách tohoto objektu, které by měly skončit v září letošního roku, bude mít správa hradu k disposici mimo rekonstruovaných dílen, garáže, stájí i kvalitní ubytování pro zaměstnance hradu – ať již pro tu velkou řadu sezónních, tak i pro některé stálé. Bez tohoto zázemí by se dařilo jen s velkými obtížemi zajišťovat kvalitní správu a provoz naší frekventované památky.