Z Velhartic až na Dakar

Kulturní akce

Albert a Štěpán Pance - velhartičtí kluci povídají zážitky ze Saudské Arábie a jejich účasti v kategorii Dakar Classic.