Štíty Stříbrného lva - výlet do 14. století

Netradiční prohlídka

Oživený středověký hrad a vojenské stanové ležení před hradbami, rytířské turnaje, ranhojičství -středověké operace dobovými lékařskými nástroji, dobové vaření, zbrojnice, ukázky řemesel-kovář,.. výcvik v lukostřelbě, průvod šlechticů a jejich družin, odborné přednášky – Život na dvoře Karla IV.