Štíty Stříbrného lva – výlet do 14. století

Oživlé památky

Oživený středověký hrad a vojenské stanové ležení před hradbami, rytířské turnaje, ranhojičství -středověké operace dobovými lékařskými nástroji, dobové vaření, zbrojnice, ukázky řemesel-kovář,... výcvik v lukostřelbě, průvod šlechticů a jejich družin, odborné přednášky – Život na dvoře Karla IV., … Diplomatická jednání Buška z Velhartic na velhartickém hradě.

Plnohodnotné přiblížení autentické atmosféry diplomatického setkání středověkého českého šlechtice s evropsky významnými politickými aktéry.